Λογισμικό από την touchsmart

Στην touchsmart, η ομάδα των προγραμματιστών μας σχεδιάζει και υλοποιεί εφαρμογές κατάλληλες για εγκατάσταση σε info kiosk και για χρήση μέσω οθονών αφής. Οι εφαρμογές αυτές απαιτούν ειδικό σχεδιασμό και μελέτη, ώστε να μεγιστοποιείται η ευχρηστία και η χρηστικότητα των διαδραστικών συστημάτων. Όλα τα λογισμικά της touchsmart σχεδιάζονται με γνώμονα της λειτουργικότητα, την ευχρηστία και την αισθητική.

Υπάρχουν διάφορα είδη λογισμικού όπως ο τουριστικός οδηγός, τα ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια ικανοποίησης των πελατών, το λογισμικό ψηφιακής σήμανσης, ο διαδραστικός 3D χάρτης-κάτοψη για την τρισδιάστατη απεικόνιση χώρων και τέλος ένα λογισμικό ανοιχτού κώδικα (open source) που έχει πολλές εφαρμογή σε πολλούς τομείς και φυσικά ανεξάντλητες δυνατότητες.